Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Συνεχίζουν να προκαλούν την ελληνική κοινωνία οι ελληνόφωνοι δικαστές. ΣτΕ: Συνταγματικό το τέλος επιτηδεύματος!Συνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το τέλος επιτηδεύματος που επιβλήθηκε στους επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες με το Ν. 3986/2011. Η πλειοψηφία των Συμβούλων της Επικρατείας δεν αποδέχθηκε τον ισχυρισμό ότι το τέλος επιτηδεύματος είναι κεφαλικός φόρος και αποδέχθηκαν ότι έχει τον χαρακτήρα φόρου ο οποίος επιβάλλεται όχι επί του εισοδήματος αλλά επί των συναλλαγών, καθόσον αντικείμενο του φόρου είναι οι συναλλαγές, που τεκμαίρεται ότι διενεργούνται κατά την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών.

Το ΣτΕ δεν αποδέχθηκε τα επιχειρήματα περί παραβίασης της αρχής της ισότητας μεταξύ των ίδιων των φορολογουμένων που επιβάλλονται με το τέλος επιτηδεύματος , καθώς οι ασκούντες ατομική επιχείρηση δεν τελούν, κατ' αρχήν, υπό τις ίδιες συνθήκες με τους ελεύθερους επαγγελματίες ως προς τον χρόνο και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ούτε εξάλλου όλες οι κατηγορίες των ελευθέρων επαγγελματιών μεταξύ τους.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ο νόμος 3986/2011 δεν παραβιάζει άρθρο 4 του Συντάγματος που ορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους, αποσαφηνίζοντας πως η επιβολή του βάσει χρονικών, τοπικών και πληθυσμιακών κριτηρίων δεν υπερβαίνει τα όρια της διακριτικής ευχέρειας του νομοθέτη.

Τέλος, το Δικαστήριο έκρινε ότι το τέλος επιτηδεύματος επιβλήθηκε ως μέτρο αναγκαίο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων.