Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Μὲ ἐπιτυχία ἡ ἐπέτειος Αὐτονομίας Μάϊος 2011 στὸ Δελβινάκι. Ὁ μητροπολίτης Ἀνδρέας ἔκανε ἔκκληση γιὰ ΕΝΟΤΗΤΑ καὶ ΑΓΩΝΑΚοινὴ ἀνάρτηση τῶν Ἱστολογίων Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικὸ καὶ Ἀντιπαρακμή.

Μὲ μεγάλη συμμετοχὴ κόσμου καὶ ἔντονο ἀγωνιστικὸ φρόνημα πραγματοποιήθηκαν καὶ φέτος οἱ ἐκδηλώσεις τῆς Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανὴς & Κονίτσης στὸ ἀκριτικὸ Δελβινάκι, γιὰ νὰ τιμηθεῖ ἡ ὑπογραφὴ τῆς Ἐπετείου αὐτονομίας τῆς Β.Ἠπείρου, τὸν Μάϊο τοῦ 1914, 4 μῆνες μετὰ ἀπὸ τὴν ἀνακήρυξη τῆς Αὐτονομίας καὶ τὴν ἔναρξη τοῦ ἔνοπλου ἀγώνα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα, Κυριακή, 22 Μαΐου 2011, πραγματοποιήθηκε στὸ ἠρωϊκὸ Δελβινάκι ἡ καθιερωμένη ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἐπέτειο τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (Φεβρουάριο καὶ Μάϊο ἀντίστοιχα), κατὰ τὸ ἔτος 1914.

Ο ΠΑΣΥΒΑ , οἱ νέοι της ΣΦΕΒΑ, Βορειοηπειρῶτες καὶ λαὸς πολὺς προσῆλθε στὸ προσκλητήριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Μετὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἐψάλη τὸ Μνημόσυνο τῶν πρωτεργατῶν τῆς Αὐτονομίας, καθὼς καὶ τῶν κατὰ καιροὺς ἀδίκω θανάτω θανατοθέντων Βορειοηπειρωτῶν καὶ κατετέθη στέφανος στὸν τάφο τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ποὺ βρίσκεται στὸν περίβολο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. ΑΝΔΡΕΟΥ καὶ ἡ εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ ἡρῶον της κωμοπόλεως. Μετὰ τὸ τρισάγιο καὶ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο ἐγκρίθηκε διὰ βοῆς τὸ ἀκόλουθο Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

« 1) Ζητοῦμε νὰ μὴν ἐπισκιασθῆ τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τῶν τελευταίων καιρῶν.

2) Ἀπαιτοῦμε νὰ γίνη σαφὴς καὶ δυναμικὴ ἡ πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Νὰ ἀποδοθῆ ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ νὰ κατοχυρωθοῦν τὰ ἰδιοκτησιακὰ δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν.

3) Νὰ ληφθῆ μέριμνα γιὰ τὸ θέμα τῶν «Τσάμηδων», ποὺ ἐποφθαλμιοῦν τὴν Θεσπρωτία καὶ αὐτὸ νὰ λήξη ἅπαξ διὰ παντός.

4) Οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοὶ νὰ ἀποβάλουν τὴν ἀδιαφορία καὶ νὰ σπεύσουν νὰ ἀπογραφοῦν, ὅταν ἔλθη ὁ καιρός, στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους. Νὰ δηλώσουν Ἕλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

5) Νὰ ὑπάρξη κινητοποίηση γιὰ τοὺς Ἑλληνοβλάχους, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ δηλώσουν Ἕλληνες καὶ ὄχι ἁπλῶς «Βλάχοι» ὅπως ἐπιδιώκουν οἱ Ἀλβανοί. Τέλος,

6) Ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοὺς νὰ μονοιάσουν καὶ νὰ ὁμονοήσουν, γιατί ἡ διχόνοια εἶναι σύμβουλος κακὸς καὶ ὀλέθριος. Ὁ Ἑλληνισμὸς ἔχει πληρώσει ἀκριβὰ τὶς κατὰ καιροὺς διχόνοιες. Σ' αὐτὴν τὴν κρίσιμη ὥρα προέχει ἡ ἑνότητα καὶ ἡ σωτηρία τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ».
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι κόσμια και χωρίς ύβρεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα διαγράφονται.