Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΜΠΟΜΠΟΛΕΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΙΓΑΝΤΩΣΗ ΤΟΥ "ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΦΙΔΙΟΥ" ΤΗΣ Χ.Α