Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Η ΤΑΝ Η...ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΣΤΗΝ ΝΙΣΥΡΟ - ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΦΑΛΑΚΙΑ

Τον δικό τους τρόπο για να διαμαρτυρηθούν βρήκαν ορισμένοι Νισύριοι, οι οποίοι θέλοντας να δείξουν την δυσαρέσκειά τους στην εγγραφή ξένων στα δημοτολόγια της Νισύρου έγραψαν στο Ηρώο την φράση ”Ή ταν ή Πακιστάν”.
Μετά τα κρούσματα παράνομων μεταδημοτεύσεων αλλοδαπών που συνέβη στην Νίσυρο το 2010, παρακολουθήσαμε την έκδοση των εκλογικών καταλόγων σε όλα τα νησιά. Και ΠΑΛΙ στο συγκεκριμένο νησί διαπιστώσαμε, το «φύτεμα» 53 νέων αλλοδαπών ώστε να αλλοιωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα.
Ευτυχώς οι Νισύριοι , αντέδρασαν έγκαιρα με καταγγελίες στο Πρωτοδικείο Κω, και η υπόθεση δικάστηκε στις 10/4.

Το τοπικό πολιτικό σύστημα πνέει τα Λοίσθια και χρησιμοποιεί οτιδήποτε για να σώσει το τομάρι του. Προσπαθεί με τέτοιες μεθοδεύσεις να επιβιώσει βλέποντας ότι οι Νησιώτες του έχουν γυρίσει την πλάτη. Το καινούριο «πάτημα» είναι μια Ευρωπαϊκή οδηγία που επιτρέπει την ψήφο σε αλλοδαπούς πολίτες της Ευρωπαϊκής ένωσης να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές.
Θυμίζουμε ότι η «δ» είχε δημοσιεύσει το παρακάτω άρθρο σχετικά με τη διαμαρτυρία των Νισύριων, για 53 παράνομες προεκλογικές εγγραφές αλλοδαπών στους εκλογικούς καταλόγους.
Ιδού το δημοσίευμα:

Eνώπιον του Πρωτοδικείου Κω, δια του δημάρχου Νισύρου, προσέφυγαν 15 κάτοικοι (Νισύρου) κατά των ονομαστικών καταστάσεων των εγγεγραμμένων στο δημοτολόγιο του Δήμου Νισύρου, οι οποίες αναρτήθηκαν την 18/3/2014 στο δημοτικό κατάστημα καταγγέλλοντας 53 παράνομες προεκλογικές εγγραφές αλλοδαπών στους καταλόγους!

Την 18/3/2014 αναρτήθηκαν συγκεκριμένα στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Νισύρου οι ονομαστικές καταστάσεις των εγγεγραμμένων στο Δήμο Νισύρου, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014.

Οι 52 εκλογείς, των οποίων παραθέτουν τα ονοματεπώνυμα, τον αύξοντα αριθμό εκλογικού καταλόγου και τη διεύθυνσή τους, όπως αυτά αναφέρονται στις προσβαλλόμενες ονομαστικές καταστάσεις, που αναρτήθηκαν από τον δήμο Νισύρου, όπως ισχυρίζονται, δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Νισύρου αλλά αλλοδαποί οι οποίοι δεν κατοικούν στο νησί και σε κάθε περίπτωση δεν προσκόμισαν για την εγγραφή τους στο δημοτολόγιο και κατά συνέπεια στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Νισύρου, οι οποίοι ταυτίζονται με αυτό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η μόνιμη κατοικία τους στη Νίσυρο.

Οι 15 προσφεύγοντες διατείνονται ότι έχουν πληροφορίες ότι ο Δήμος υποκρύπτει και άλλα ονόματα αλλοδαπών, που δεν συμπεριλαμβάνονται στον συγκεκριμένο κατάλογο, που έχει αναρτηθεί και τονίζουν ότι ενίστανται και εναντίον εκείνων.

Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι οι διατάξεις του Ν. 2623/1998 για την αυτεπάγγελτη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων βάσει των στοιχείων των δημοτολογίων των δήμων και κοινοτήτων της χώρας, δεν είναι δυνατόν να έχουν εφαρμογή και για την σύνταξη των ειδικών εκλογικών καταλόγων, στους οποίους εγγράφονται, σύμφωνα με το Π.Δ. 133/1997, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που χωρίς να έχουν την ελληνική ιθαγένεια κατοικούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, δεδομένου ότι στα δημοτολόγια των δήμων και κοινοτήτων της χώρας εγγράφονται μόνον οι Έλληνες πολίτες.

Υποστηρίζουν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξακολουθεί να εγγράφει στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Π.Δ. 133/1997 μόνον τους ενδιαφερομένους που υποβάλλουν σχετική αίτηση/συνοδευομένη από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις εγγραφής επί τη βάσει όχι της νομοθεσίας περί εκλογής βουλευτών, η οποία έχει πλέον καταργήσει το σύστημα συντάξεως εκλογικών καταλόγων κατόπιν υποβολής αιτήσεων και συνυποβολής δικαιολογητικών, αλλά άλλων διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

Το δικαίωμα του εκλέγειν κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές κατοχυρώνεται για τους αλλοδαπούς πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν στην περιοχή συγκεκριμένου οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως της Ελληνικής Επικράτειας πραγματική κατοικία, δηλαδή το κέντρο των βιοτικών δραστηριοτήτων τους.

Ισχυρίζονται ότι η εγγραφή των 53 κοινοτικών αλλοδαπών έγινε χωρίς να προσκομισθεί εκ μέρους τους κάποιο έγγραφο ή δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη κατοικία τους στο Δήμο Νισύρου, η σχετική δε βεβαίωση του δημάρχου ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής εκδόθηκε χωρίς να προσκομισθεί τέτοιο δικαιολογητικό.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Δ. Καραγεώργης.Πηγή:www.dimokratiki.gr