Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Όλοι παρόντες! Πορεία Μνήμης προς τιμή των δύο Ηρώων μας. Λεωφόρος Ηρακλείου 420, Δευτέρα, ώρα 7 μ.μ.