Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΚΛΕΚΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΠΤΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟ ΣΕ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.