Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ.

 

Το ποσό του φόρου θα μπορεί να πενταπλασιάζεται αν έχει κτιστεί και κατοικία στο αγροτεμάχιο ενώ προβλέπεται και 20% επιβάρυνση αν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε εθνική, επαρχιακή ή αγροτική οδό

Με σχέδια με προβλέψεις για εισπράξεις από τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων 30%-50% μεσοσταθμικά μεγαλύτερες από όσο αρχικά σχεδιαζόταν, υποδέχτηκε τους ελεγκτές της Τρόικα η κυβέρνηση.

Γνωρίζοντας πως θα συναντήσει μεγάλες πιέσεις από τους ελεγκτές για τις δυσκολίες στην εισπραξιμότητα του νέου φόρου, το επιτελείο του Γιάννη Στουρνάρα προνόησε να αυξήσει τα προς βεβαίωση έσοδα σε 4-4,5 δισ. ευρώ –ανάλογα με το σενάριο που τελικώς θα επιλεγεί- αντί για 2,9 δισ. που επιδιώκεται πρακτικά να εισπραχθεί.

Το αποτέλεσμα όμως μοιάζει ανατριχιαστικό! Αν και η Τρόικα θα απαντήσει αφού το μελετήσει διεξοδικά τις επόμενες μέρες, το σχέδιο Στουρνάρα προβλέπει ελάχιστο φόρο από 2,3 ευρώ ανά τετραγωνικά στα κτίσματα, αντί 2 ευρώ που σχεδιαζόταν αρχικά, αλλά και λιγότερα κλιμάκια (20 αντί 33) ώστε να εντάσσονται περισσότεροι σε αυξημένο κλιμάκιο φόρο. Έτσι ο φόρος στα κτίσματα αυξάνεται 15-30% στις περισσότερες περιπτώσεις.

Για τους ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου γης, το σχέδιο προβλέπει προβλέπει ΄τι θα φορολογούνται με ελάχιστο φόρο 1,05 – 1,20  ευρώ ανά στρέμμα, εφόσον είναι δασικά ή αγροτικά, ή με έως 250 ευρώ το στρέμμα αν έχει αξία οικοπέδου με κατοικία και δένδρα!

Επιπλέον το οικονομικό επιτελείο φρόντισε να μην εξαιρείται σχεδόν κανείς από τον νέο φόρο! Οι ξένες ελεγκτές δέχονται μεν να απαλλάσσονται τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας (7.000 ευρώ ετησίως), αλλά αυτό θα κρίνεται κάθε χρόνο βάσει της φορολογικής τους δήλωσης και εφόσον δεν χρωστούν στην εφορία –κάτι που περιορίζει δραστικά τον αριθμό όσων μπορεί να μείνουν αφορολόγητοι. Η Τρόικα αντιδρά όμως στις απαλλαγές για τις επιχειρήσεις, οι οποίες συνδέονται με την πορεία του τζίρου τους (μείωση 30% και άνω σε ένα χρόνο), κριτήριο που φοβούνται οι ελεγκτές πως ίσως αφήσει πολλές εταιρίες αφορολόγητες.

Από 1 ευρώ το στρέμμα στα δάση

Το βασικό σενάριο που δόθηκε προς εξέταση στην Τρόικα προβλέπει ότι ο φόρος στα αγροτεμάχια θα υπολογίζεται με φόρο 0,15 λεπτά (ή 0,0015 ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο,  πολλαπλασιάζοντας τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας τους με ειδικούς συντελεστές, όπως τον συντελεστή θέσης, τον συντελεστή χρήσης, τον συντελεστή απόστασης από τη θάλασσα, του συντελεστή απομείωσης επιφανείας, του συντελεστή πρόσοψης και του συντελεστή κατοικίας:

Ξεκινώντας από 0,15 λεπτά ευρώ ανά τετραγωνικό κατ΄ ελάχιστον, ο φόρος υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας με συντελεστή θέσης από 1 ως 5 ανάλογα με την περιοχή της χώρας όπου βρίσκεται (Αρχική Βασική Αξία γης), με συντελεστή 1 για εκτάσεις έως 130 στρέμματα (μειώνεται έως 0,4 για πολύ μεγαλύτερες), με συντελεστή 1-3 ανάλογα με το πόσο μακριά ή κοντά βρίσκεται στη θάλασσα και με συντελεστές μείωσης 0,7 για δασικές εκτάσεις ή 0,8 για αγροτικές χρήσεις (αυξάνονται όμως σε 1-2,5 για μεταλλεία, ελιές και καρποφόρα δέντρα), προκύπτει μια τεράστια επιβάρυνση αφού ο ελάχιστος φόρος θα ξεκινά από 70 ή 80 ευρώ το στρέμμα, αντί για μόλις 10 που αρχικά σχεδιαζόταν, και φτάνει στα 200 για ελιές και 250 για καρποφόρα.

Για εκτάσεις έως 130 στρέμματα σε ακριβές περιοχές ή κοντά στη θάλασσα, ο φόρος θα μπορεί να κυμαίνεται στα 700 έως 1.000 ευρώ το στρέμμα για πολλές περιπτώσεις ή και 4000 ευρώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις!

Το ποσό του φόρου θα μπορεί να 5πλασιάζεται όμως, αν έχει κτιστεί και κατοικία στο αγροτεμάχιο ενώ προβλέπεται και 20% επιβάρυνση - αν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε εθνική, επαρχιακή ή αγροτική οδό. Σε γη με κατοικία η επιβάρυνση θα ξεκινά από 5 ευρώ κατ΄’ελάχιστον ανά στρέμμα, εκτός αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη) του φυσικού προσώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα και εφόσον έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 τ.μ.

Ο νέος φόρος για τα κτίσματα


Για τα κτίσματα ο  φόρος θα προκύπτει από τα τετραγωνικά της επιφάνειας του ακινήτου, από τον βασικό συντελεστή, τον συντελεστή παλαιότητας, τον συντελεστή ορόφου και τν του συντελεστή απομείωσης στις περιπτώσεις που αυτός ισχύει. Θα εξαρτάται και από την κατάσταση ή τη χρήση των χώρων του (αποθήκες, ημιτελή κτίσματα κλπ).

(Δείτε εδώ παραδείγματα φορολόγησης για διάφορους τύπους ακινήτων)

Παράλληλα οι συντελεστές μειώνονται σε 20 (αντί 33) που ξεκινούν από 2,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα με τιμή ζώνης έως 500 ευρώ το τ.μ. και φθάνουν τα 14 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα με τιμή ζώνης άνω των 5.000 ευρώ το τ.μ.

Ο φόρος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό τεσσάρων βασικών συντελεστών:

           Συντελεστής Επιφανείας

-          Έως 500 τμ, συντελεστής 1

-          501-1.500 τμ, συντελεστής 0,80

-          1.501-3.000 τμ, συντελεστής 0,70

-          3.001-5.000 τμ, συντελεστής 0,60

           Συντελεστής Ζώνης

-          Τιμή ζώνης έως 500 ευρώ, βασικός φόρος 2,3 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 501-750 ευρώ, βασικός φόρος 2,8 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 751-1.000 ευρώ, βασικός φόρος 3 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 1.001-1.250  ευρώ, βασικός φόρος 3,5 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 1.251-1.500 ευρώ, βασικός φόρος 3,7 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 1.501-1.750 ευρώ, βασικός φόρος 4,2 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 1.751-2.000 ευρώ, βασικός φόρος 4,5 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 2.001-2.250 ευρώ, βασικός φόρος 5,7 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 2.251-2.500 ευρώ, βασικός φόρος 7 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 2. 501-2.750 ευρώ, βασικός φόρος 7,5 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 2.751-3.000 ευρώ, βασικός φόρος 8 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 3.001-3.250 ευρώ, βασικός φόρος 9 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 3.251-3.500 ευρώ, βασικός φόρος 9,5 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 3.501-3.750 ευρώ, βασικός φόρος 10 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 3.751-4.000 ευρώ, βασικός φόρος 10,5 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 4.001-4.250 ευρώ, βασικός φόρος 11 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 4.251-4.500 ευρώ, βασικός φόρος 11,5 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 4.501-4.750 ευρώ, βασικός φόρος 12 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 4.751-5.000 ευρώ, βασικός φόρος 13 ευρώ ανά τμ

-          Τιμή ζώνης 5.001 ευρώ και άνω, βασικός φόρος 14ευρώ ανά τμ

           Συντελεστής Παλαιότητας

- άνω της 25ετίας, συντελεστής 1

- για 20-25 έτη, συντελεστής 1,05

- για 15-19 έτη, συντελεστής 1,10

- για 10-14 έτη, συντελεστής 1,15

- για 5-9 έτη, συντελεστής 1,20

- για όσα δεν έχουν κλείσει 5ετία, συντελεστής 1,15

         Συντελεστής ορόφου

- Υπόγειο, συντελεστής 0,98

- Ισόγειο και 1ος όροφος, συντελεστής 1,00

- 2ος και 3ος όροφος, συντελεστής 1,02

- 4ος και 5ος όροφος, συντελεστής 1,04

- 6ος και άνω, συντελεστής 1,06

- μονοκατοικίες, συντελεστής 1,02

- βοηθητικοί χώροι, συντελεστής 0,1

- για  ημιτελή κτίσματα, συντελεστής 0,5 αλλά θα ισχύει για περίοδο μέχρι 4 ή 5 έτη από την έκδοση της οικοδομικής αδείας.

Αν υιοθετηθεί τελικώς αυτή η κλίμακα, αυτό σημαίνει ότι επιβαρύνονται ιδιαίτερα τα μεσαία και ακριβά αστικά προάστια. Για παράδειγμα:

- για διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων στον τρίτο όροφο,  παλαιότητας 5 ετών στην παραλιακή στο Παλαιό Φάληρο, με τιμή ζώνης 3.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, θα πληρώσει φόρο 1.162,8 ευρώ. Σήμερα για το ίδιο ακίνητο πληρώνει 1.224 ευρώ.


- Το ίδιο ακίνητο αλλά 700 μέτρα πιο μακριά από την παραλία, σε άλλο σημείο στο Παλαιό Φάληρο με τιμή ζώνης 1750 ευρώ, θα πληρώνει 579 ευρώ  αντί 716 που πληρώνει σήμερα.

ΠΗΓΗ