Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΟΣ :"ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΑΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟ.. ΔΟΞΑ ΤΟ ΘΕΟ"

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΑ "ΚΑΛΑ" ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
Ο Αρχιραβίνος Μορντεχάϊ Ι.Φριζής δοξάζει τον Θεό επειδή εξολόθρευσαν οι πρόγονοί του Εβραίοι τον Αγιο Κοσμά τον Αιτωλό.
ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ :ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
Ο Εβραίος μου λέγει πως ο Χριστός μου είνε μπάσταρδος, 
και η Παναγία μου πόρνη. Το άγιον Ευαγγέλιον λέγει πως το έγραψεν ο Διάβολος. Τώρα έχω μάτια να βλέπω τον Εβραίον;
Ένας άνθρωπος να με υβρίση, να φονεύση τον πατέρα μου, 
την μητέρα μου, τον αδελφόν μου, και ύστερα το μάτι να μου βγάλη, έχω χρέος ωσάν χριστιανός να τον συγχωρήσω. 
Το δε να υβρίση τον Χριστόν μου και την Παναγίαν μου, 
δεν θέλω να τον βλέπω.

Και η ευγενία σας πως σας βαστά η καρδία να κάνετε πραγματείας με τούς Εβραίους; Εκείνος οπού συναναστρέφεται με τούς Εβραίους, αγοράζει και πωλεί, τι φανερώνει; Φανερώνει και λέγει, πως καλά 
έκαμαν οι Εβραίοι και εθανάτωσαν τούς προφήτας και όλους τούς διδασκάλους και όλους τους καλούς. Καλά έκαμαν και κάμνουν να υβρίζουν τον Χριστόν μας και την Παναγίαν μας. Καλά κάμνουν και
μας μαγαρίζουν και πίνουν το αίμά μας.

Ταύτα διατί σας τα είπα, χριστιανοί μου; Όχι διά να φονεύετε τούς Εβραίους και να τούς κατατρέχετε, αλλά διά να τούς κλαίετε, πως άφησαν τον Θεόν και επήγαν με τον διάβολον. 
Σας τα είπα να μετανοήσωμεν ημείς τώρα οπού έχομεν καιρόν, διά να μη τύχη και μας οργισθή ο Θεός και μας αφήση από το χέρι του και το πάθωμεν και ημείς σαν τούς Εβραίους και χειρότερα.