Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΨΕΥΤΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ "ANONYMOUS" : "Η Ελλάδα κλέβει την ιστορία της (ψευτο)Μακεδονίας"


ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΨΕΥΤΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ "ANONYMOUS" ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΖΟΥΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ)...ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟΙ.
"Για τους ανθρώπους της Ελλάδας , είμαστε οι Anonymous , σχεδόν κάθε πολίτης στη χώρα σας είναι ένας εθνικιστής . Έχουμε μείνει στην σκιά , αναλύοντας το έργο της Ελλάδας. Δεν θα αποδεχθούν την Μακεδονία, στην Ευρώπαικη Ένωση , εκτός εάν η Μακεδονία αλλάζει το όνομά της .
Γιατί η Ελλάδα προσπαθεί να κλέψει την ιστορία της Μακεδονίας ;"
Η επιτομή της ηλιθιότητας, από κάτι βλαμμένους, που βλέπουν πολλά Αμερικανικά κατασκοπευτικά έργα και απειλούν ότι θα χακάρουν ελληνικές ιστοσελίδες, επειδή η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τη FYROM ως Μακεδονία. Απέραντη βλακεία, ηλιθίων υποστηρικτών του πιό ακραίου και γελοίου υπερεθνικισμού στον πλανήτη.
Δείτε το βίντεο με τον ηλίθιο :


Όλο το κείμενο στα αγγλικά :
To the people of the Greece, we are Anonymous, almost every citizen in your country is an ethicist. We've been in the shadows, analyzing the work of Greece. You won't accept Macedonia in the Europe Union, unless Macedonia changes it's name.
Why is Greece trying to steal the Macedonian History?
Historian and Professor Eugene Borza who is credited as "Macedonian specialist" by the American Philological Association, and who have done extensive studies regarding the ethnicity of the ancient Macedonians, had also presented in-depth analysis on the modern Greek position which claims that the ancient Macedonians "were Greek". In his In the Shadow of Olympus (p.91-92) Borza writes:
"Thus, long before there was a sufficient ancient evidence to argue about the ethnic identity--as revealed by language--of the ancient Macedonians, there emerged a "Greek" position claiming that the Macedonian language was Greek, and that thus the inhabitants were Greek."
The modern Greeks have therefore, developed a position that the Macedonians were Greek, long before there was sufficient ancient evidence to argue about their ethnicity. Yet although modern historiography had long abandoned this prematurely established "Greek" position, modern Greeks are still its most zealous defenders despite the overwhelming evidence available today, which overwhelmingly shows that the Macedonians were not Greeks but a distinct nation. Borza continues:
"For example, recent work describes the funerary stelae found in the tumulus covering the royal tombs at Vergina. These stelae date from the fourth and early third centuries, and the preponderance of names are Greek... The excavator of Vergina, Manolis Andronikos, in a useful summary of the epigraphic evidence, writes: "In the most unambivalent way this evidence confirms the opinion of those historians who maintain that the Macedonians were a Greek tribe, like all the others who lived on Greek territory, and shows that the theory that they were of Illyrian or Thracian descent and were hellenized by Philip and Alexander rests on no objective criteria." Manolis Andronikos Vergina:The Royal Tombs, 83-85."
Here is Borza's answer to the Greek archeologist Manolis Andronikos:
"This argument is true enough only as far as it goes. It neglects that the hellenization of the Macedonians might have occurred earlier then the age of Philip and Alexander, and can not therefore serve as a means of proving the Macedonians were a Greek tribe."
Indeed, not only Andronakis was obviously wrong to conclude that the Macedonians were Greek, but also notice how the Greek archeologist does not point that the Macedonians might have been a separate nation. Instead he prefers to call it if not Greek, either Illyrian or Thracian, two ancient nations that can not be associated with the Balkans politics surrounding Greece, resulted from the 1913 partition of Macedonia (see below). Also notice how Andronikos used the term "like all the others who lived on Greek territory". It's like he wants to convince the reader that Macedonia has always been a "Greek territory", which is exactly what he uses as a base for his inaccurate conclusion.
Another Greek writer, Michael Sakellariou, in his Macedonia 4000 years of Greek History, 44-63 (quite questionable of accuracy title to begin with), "proves" that the "Macedonians were Greek" although he purposely avoided all evidence that does not suit such conclusion.
Greece's attitude towards Macedonia is unfortunate and unhelpful, we're here to unite the World, to do that we must erase all hopeless conclusions that starts ethicist and hatred.
We are Anonymous,
We are Legion,
United as One,
Divided by Zero,
Expect us!

Κάναμε μια γρήγορη μετάφραση στο κείμενο τους από τον μεταφραστή της google :

Για τους ανθρώπους της Ελλάδας , είμαστε Anonymous , σχεδόν κάθε πολίτης στη χώρα σας είναι ένας εθνικιστής . Έχουμε μείνει στην σκιά , αναλύοντας το έργο της Ελλάδας. Δεν θα αποδεχθούν την Μακεδονία, στην Ευρώπαικη Ένωση , εκτός εάν η Μακεδονία αλλάζει το όνομά της .
Γιατί η Ελλάδα προσπαθεί να κλέψει την ιστορία της Μακεδονίας ;
Ιστορικός και καθηγητής Eugene Borza που πιστώνεται ως «Μακεδονική ειδικός » από την αμερικανική Φιλολογικός Σύλλογος , και οι οποίοι έχουν κάνει εκτεταμένες μελέτες σχετικά με την εθνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων , είχε παρουσιαστεί επίσης σε βάθος ανάλυση σχετικά με τη σύγχρονη ελληνική θέση, η οποία ισχυρίζεται ότι η αρχαία Μακεδόνες " ήταν Έλληνες » . Σε του Στη σκιά του Ολύμπου ( p.91 - 92 ) Borza γράφει :
" Έτσι , πολύ πριν υπάρξει επαρκής αρχαίες μαρτυρίες για να υποστηρίξει για την εθνική ταυτότητα - όπως αποκαλύφθηκε από τη γλώσσα - των αρχαίων Μακεδόνων , προέκυψε μια θέση" " Ελληνική υποστηρίζοντας ότι η μακεδονική γλώσσα ήταν ελληνική και ότι ως εκ τούτου οι κάτοικοι ήταν Έλληνες . "
Οι σύγχρονοι Έλληνες , ως εκ τούτου , ανέπτυξε μια θέση που οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες , πολύ πριν υπάρξει επαρκής αρχαίες μαρτυρίες για να υποστηρίξει για την εθνικότητα τους . Ωστόσο, αν και σύγχρονη ιστοριογραφία έχει προ πολλού εγκαταλείψει πρόωρα αυτό εδραιώσει τη θέση " Ελληνικά " , οι σύγχρονοι Έλληνες είναι ακόμα πιο ένθερμοι υπερασπιστές της, παρά τα συντριπτικά στοιχεία που διατίθενται σήμερα , η οποία δείχνει συντριπτικά ότι οι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες , αλλά ένα ξεχωριστό έθνος . Borza συνεχίζει :
«Για παράδειγμα , η πρόσφατη εργασία περιγράφει την επιτύμβιες στήλες που βρέθηκαν στο τύμβο που καλύπτει τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας . Αυτά ημερομηνία στήλες από την τέταρτη και στις αρχές του τρίτου αιώνα , και η κυριαρχία των ονομάτων είναι Έλληνες ... Η ανασκαφέας της Βεργίνας , Μανόλη Ανδρόνικου , σε μια χρήσιμη περίληψη του επιγραφικές μαρτυρίες , γράφει : « στην πιο unambivalent τρόπο αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την άποψη των εν λόγω ιστορικοί που υποστηρίζουν ότι οι Μακεδόνες ήταν μια ελληνική φυλή , όπως και όλοι οι άλλοι που ζούσαν στην ελληνική επικράτεια , και δείχνει ότι η θεωρία ότι ήταν Ιλλυριών ή θρακικής καταγωγής και είχαν εξελληνίστηκε από τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια . " Μανόλης Ανδρόνικος Βεργίνα : Οι Βασιλικοί Τάφοι , 83-85 . "
Εδώ είναι η απάντηση Borza στην ελληνική αρχαιολόγος Μανόλης Ανδρόνικος :
" Αυτό το επιχείρημα είναι αρκετά μόνο στο βαθμό που πηγαίνει αλήθεια . Αγνοεί ότι ο εξελληνισμός των Μακεδόνων θα μπορούσε να συμβεί νωρίτερα, τότε η ηλικία του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου , και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο απόδειξης οι Μακεδόνες ήταν μια ελληνική φυλή . "
Πράγματι , όχι μόνο ΑΝΔΡΟΝΑΚΗΣ ήταν προφανώς λάθος να συμπεράνουμε ότι οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες , αλλά και παρατηρήστε πώς η ελληνική αρχαιολόγος δεν επισημαίνουν ότι οι Μακεδόνες θα μπορούσε να έχει ένα ξεχωριστό έθνος . Αντ 'αυτού προτιμά να την αποκαλεί , αν όχι ελληνική , είτε ιλλυρική ή θρακική , δύο αρχαία έθνη που δεν μπορούν να συσχετιστούν με την πολιτική Βαλκάνια γύρω από την Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσμα από το 1913 διαμέρισμα της Μακεδονίας ( βλ. παρακάτω ) . Επίσης, παρατηρήστε πώς ο Ανδρόνικος χρησιμοποίησε τον όρο " σαν όλους τους άλλους που ζούσαν στην ελληνική επικράτεια » . Είναι σαν να θέλει να πείσει τον αναγνώστη ότι η Μακεδονία ήταν πάντα ένα « ελληνικό έδαφος » , το οποίο είναι ακριβώς αυτό που χρησιμοποιεί ως βάση για ανακριβή συμπέρασμά του .
Ένας άλλος Έλληνας συγγραφέας , Μιχαήλ Σακελλαρίου , στη Μακεδονία του 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας , 44-63 ( αρκετά αμφισβητήσιμη τίτλου ακρίβεια για να αρχίσει με ) , " αποδεικνύει " ότι οι " Μακεδόνες ήταν Έλληνες », αν και ο ίδιος απέφυγε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που δεν ταιριάζει τέτοιο συμπέρασμα .
Στάση στην Ελλάδα για τη Μακεδονία είναι ατυχής και δεν βοηθά, είμαστε εδώ για να ενώσει τον Κόσμο, για να γίνει αυτό πρέπει να διαγράψετε όλα απελπιστική συμπεράσματα που ξεκινά ethicist και το μίσος .
Είμαστε Anonymous,
Είμαστε Λεγεώνα ,
Ενωμένοι ως μία ,
Διαιρείται με το μηδέν ,
Περιμένουν από εμάς

http://taxalia.blogspot.gr/