Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Με τις ανωμαλάρες ή με την Ρωσία του Πούτιν; Προφανώς με την Ρωσία του Πούτιν.