Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Προσοχή, προσοχή! Μην στέλνετε SMS! Μπορεί να κατηγορηθείτε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση!
Μέρος του νέου κατηγορητηρίου σύμφωνα με καθεστωτική ιστοσελίδα.

Τα μέλη κάθε τοπικής οργάνωσης φέρονται να καλούνται σε κάθε δράση η εκδήλωση της οργάνωσης με SMS που έχουν εμπιστευτική διαβάθμιση όπως προκύπτει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των ήδη κατηγορουμένων.