Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Να πείτε με τρόπο τα νέα στους ραβίνους!Οι του κλεπτοκρατικού τόξου ελπίζουμε να πουν με τρόπο τα νέα στους ραβίνους. Μην βρίσκονται εν μέσω καμιάς περιτομής και έχουμε ατυχήματα...