Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑΙΟ ΜΠΙΤΣΙΜΕΑ. ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΛΥΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΘ!