Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΣΦΑΖΑΝ ΚΙ Ο "ΕΘΝΑΡΧΗΣ" ΚΡΥΒΟΤΑΝ... ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 14 - 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974