Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Ἡ Ρωσία εἶναι ἡ μόνη διέξοδος.

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Τουρκολόγος


Ἡ ἄθλια συμπεριφορὰ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης στὴν κρίση τῆς κυπριακῆς οἰκονομίας, μίας οἰκονομίας ποὺ πρὶν υἱοθετήσει τὸ εὐρὼ ἦταν ἡ καλύτερη οἰκονομία τῆς νότιας Εὐρώπης, ἔδειξε γιὰ ἄλλη μία φορὰ πὼς κάποιοι στὴν Εὐρώπη δὲν ἐνδιαφέρονται νὰ δείξουν ἀλληλεγγύη καὶ νὰ σώσουν τοὺς λαοὺς ποὺ παγιδεύτηκαν κυριολεκτικὰ στὴν εὐρωποίηση τῆς οἰκονομίας τους, ἀλλὰ νὰ δημιουργήσουν προτεκτοράτα γιὰ νὰ ἀπομυζήσουν χωρὶς καμία ἀντίσταση.
 
 
 
Τὸ κούρεμα τῶν κυπριακῶν τραπεζῶν ποὺ ἐκτέθηκαν τὰ τελευταία χρόνια γιὰ νὰ στηρίξουν τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομικὴ κρίση καὶ τώρα τὸ πληρώνουν ἀκριβά, ἔγινε καὶ γιὰ ἕνα ἄλλο πολὺ σοβαρὸ λόγο. Τὰ μεγαλύτερα ποσὰ τῶν κυπριακῶν καταθέσεων εἶναι ρώσικης  προέλευσης.

Οἱ καταθέσεις τῶν Ρώσων στὴν Κύπρο, προέρχονται ἀπὸ μεγάλες ρωσικὲς κρατικὲς ἑταιρεῖες, ὅπως ἡ Gazprom, ἀλλὰ καὶ σημαντικῶν Ρώσων κρατικῶν ἀξιωματούχων ποὺ καθορίζουν τὴν ρωσικὴ πολιτική. Ἔτσι μὲ ἕνα σμπάρο δύο τρυγόνια γιὰ τοὺς Εὐρωγερμανούς. Καὶ φιμώνουν τὸν κυπριακὸ λαὸ καὶ βάζουν χέρι  στὰ ἐνεργειακά του κοιτάσματα  καὶ παράλληλα χτυποῦν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὸν Πούτιν ποὺ ἔδειξε τελευταία ἰσχυρὰ σημάδια ἀποδέσμευσής του ἀπὸ τὶς δυτικὲς offshore, τὶς ὁποῖες ἔχει ἀπαγορέψει πλέον νὰ λειτουργοῦν καὶ νὰ «ἁλωνίζουν» στὴν Ρωσία.
 
Οἱ «κασσάνδρες» καὶ τώρα ἄρχισαν νὰ φωνάζουν ὅτι πρέπει νὰ παραμείνει Κύπρος στὸ εὐρὼ γιατί ἔτσι δὲν θὰ καταστραφεῖ καὶ νὰ ἀκολουθήσει τὸ παράδειγμα τῆς Ἑλλάδας, δηλαδὴ νὰ ἀποφύγουμε τὴν καταστροφὴ γιὰ νὰ ὑπάρξει μαθηματικὴ καταστροφὴ τῆς Κύπρου γιατί κυπριακὴ οἰκονομία δὲν ἀντέχει οὔτε κατὰ διάνοια τὸ παράδειγμα τῆς ἑλληνικῆς ὕφεσης. Ἡ Κύπρος θὰ ἀφανιστεῖ καὶ τὰ ἐνεργειακά της κοιτάσματα θὰ λεηλατηθοῦν ἀπὸ τοὺς Εὐρωγερμανούς, ἐνῶ ἡ Τουρκία θὰ «τρίβει» τὰ χέρια τῆς γιατί τὸ κυπριακὸ θὰ λυθεῖ αὐτομάτως καθὼς δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον Κυπριακὴ Δημοκρατία. Ἀλλωστε αὐτὸ δὲν ἐπιδίωκε καὶ τὸ σχέδιο Ἀνᾶν; 
 
Σὲ ὅλα αὐτὰ ἡ ἑλληνικὴ εὐθύνη εἶναι τεράστια, ἀλλὰ γιὰ ποιὰ Ἑλλάδα μιλᾶμε; Γιὰ τὴν Ἑλλάδα ποὺ ἔχει παραδώσει τὴν ἐθνική της κυριαρχία καὶ ποὺ κυβερνᾶται ἀπὸ μία προδοτικὴ πολιτικὴ κλίκα  ποὺ τὸ μόνο ποὺ τὴν ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ δική της διάσωση καὶ ἡ παραμονή της μὲ κάθε μέσο στὴν ἐξουσία;
 
Τὰ τελευταία ταμποὺ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχουν πλέον καταρριφτεῖ. Ἡ «χαρατσοποίηση» τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας μὲ τὸ ξεπούλημα τῆς ἑλληνικῆς μεσαίας τάξης καὶ τώρα τὸ τραγικὸ ξεπούλημα τῆς Κύπρου, θὰ ἔχουν ὀλέθριες συνέπειες. Οἱ κυπριακὲς τράπεζες θὰ καταρρεύσουν καθὼς τὰ κεφάλαια θὰ φύγουν καὶ αὐτὸ θὰ ἔχει σοβαρὲς συνέπειες καὶ γιὰ τὶς ἑλληνικὲς τράπεζες,  ἐνῶ θὰ ὑπάρξουν σοβαρὲς συνέπειες γιὰ τὸ ἰταλικὸ καὶ τὸ ἱσπανικὸ τραπεζιτικὸ σύστημα. Ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Κύπρος, δηλαδὴ ὁ ἑλληνισμός, θὰ ὑποστεῖ μία ἀπὸ τὶς χειρότερες ἱστορικές του καταστροφὲς καὶ αὐτὸ μὲ εὐθύνη τῶν προδοτῶν ποὺ παρέδωσαν τὸν ἑλληνισμὸ στὴν  βουλιμία τῶν Εὐρωγερμανῶν ποὺ διψοῦν γιὰ αἷμα καὶ γιὰ τὰ ἐνεργειακὰ κοιτάσματα τῆς περιοχῆς.
 
μόνη λύση νὰ ἀποτραπεῖ αὐτὸς ὄλεθρος, εἶναι σύμπλευση μὲ τὴν Ρωσία, ποὺ αὐτὴ τὴν στιγμὴ εἶναι τὸ μόνο ἀνάχωμα σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν  εὐρωγερμανικὴ  λαίλαπα ποὺ θέλει νὰ καταστρέψει ἅπαξ διὰ παντὸς τὸν ἑλληνισμό. Τὰ δείγματα τῆς Ρωσίας εἶναι ξεκάθαρα, καθὼς ἡ ἀνάπτυξη τῆς ρωσικῆς δύναμης στὴν Μεσόγειο εἶναι πλέον γεγονός. Νὰ ἐκμεταλλευτοῦμε τὰ μεγάλα γεωπολιτικὰ παιχνίδια ποὺ παίζονται στὴν περιοχή μας. Νὰ προχωρήσουμε σὲ παραχώρηση βάσεων στὴν ρωσικὴ ἁρμάδα καὶ νὰ ὑπάρξει στενότερη ἑλληνηστηκορωσικὴ  συνεργασία, ἀλλὰ νὰ δείξουμε ἀνοιχτὰ τὶς προθέσεις μας καὶ ὄχι «μασημένα» λόγια γιὰ νὰ ὑπάρξει οὐσιαστικὴ ρωσικὴ ἀνταπόκριση. 
 
Σήμερα ὁ μόνος σύμμαχος τῆς Κύπρου εἶναι ἡ Ρωσία. Ἂν  δὲν ὑπάρξει συνεργασία μὲ τὴν Ρωσία, τότε θὰ χαθεῖ καὶ ἄλλη μία εὐκαιρία καὶ ἂν καὶ ἡ Ἑλλάδα δὲν συμπλεύσει στὴν κατεύθυνση αὐτή, τότε ἡ κατάσταση θὰ γίνει πολὺ χειρότερη καὶ  χωρὶς δυνατότητα ἀναστροφῆς. Οἱ προδότες, εἴτε στὴν Ἑλλάδα εἴτε στὴν Κύπρο, αὐτοὶ ποὺ ἐξαπάτησαν μὲ τὸν χειρότερο τρόπο τὸν ἑλληνισμό, θὰ πρέπει νὰ καταλάβουν ὅτι στὸ τέλος αὐτοὶ θὰ πληρώσουν πολὺ ἀκριβὰ τὸ ἀντίτιμο τῆς προδοσίας καὶ τοῦ εὐρωγερμανικοῦ ξεπουλήματος τοῦ ἑλληνισμοῦ. 

 
orthodoxia-ellhnismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι κόσμια και χωρίς ύβρεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα διαγράφονται.