Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Με κυβέρνηση σύριζα σύντομα θα δούμε τις εικόνες του παρακάτω βίντεο και στις πολυπολιτισμικές γειτονιές μας.