Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Για αυτό δεν είναι δυνατόν να αλλάξει κάτι στον διεφθαρμένο δημόσιο τομέα. Επιμένουν ΠΑΣΟΚικά οι Δημόσιοι Υπάλληλοι! Πρώτη η ΠΑΣΚ στην ΑΔΕΔΥ !