Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Η Γέννησις της Θεοτόκου.

Απολυτίκιον


Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ·
ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν·
καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν·
καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.


Κάθισμα του όρθρου:


Ἀγαλλιάσθω οὐρανός, γῆ εὐφραινέσθω·
ὁ τοῦ Θεοῦ γὰρ οὐρανός, ἐν γῇ ἐτέχθη,
ἡ Θεόνυμφος αὕτη ἐξ ἐπαγγελίας.
Ἡ στεῖρα βρέφος θηλάζει τὴν Μαριὰμ·
καὶ χαίρει ἐπὶ τῷ τόκῳ Ἰωακείμ.
Ῥάβδος λέγων ἐτέχθη μοι, ἐξ ἧς τὸ ἄνθος Χριστός, ἐβλάστησεν ἐκ ῥίζης Δαυΐδ.
Ὄντως θαῦμα παράδοξον!

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι κόσμια και χωρίς ύβρεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα διαγράφονται.